O GOK czyli milczenie Szefa Komisji Rewizyjnej RM

O tym, że jedlicki GOK nie chce się rozliczyć z Dni Jedlicza,  które organizował  w tym roku pisaliśmy na blogu 6 października br. „Dni Jedlicza – ile nas kosztowały”.

Przypominamy, że zwróciliśmy się ze stosownym wnioskiem  do GOK w dniu 1 września br., a następie w związku z brakiem odzewu,  ponownie skierowaliśmy do tej instytucji zapytanie w dniu 12 września br.  Ponieważ GOK zbywał nas  konsekwentnie nie udzielając odpowiedzi na nasze zapytanie,  postanowiliśmy zwrócić się do Szanownych Członków Komisji Rewizyjnej o złożenie na najbliższej Sesji Rady Miejskiej stosownej interpelacji w tej sprawie.

W dniu 13 października odbyła się Sesja Rady Miejskiej, podczas której Szef Komisji Rewizyjnej Pan Stanisław Twaróg z Jaszczwi poinformował Radnych o naszym wniosku opatrzywszy swą wypowiedź komentarzem,  że na anonimowe wnioski nie będzie reakcji.

Nam, aż tak bardzo nie zależy na otrzymaniu tego rozliczenia. To powinno leżeć w gestii P.T. radnych, a w szczególności Szefa Komisji Rewizyjnej, którego zadaniem jest przyglądanie się prawidłowości wydawania środków publicznych.

P.S Informujemy również Pana Przewodniczącego Twaroga,  że nie jesteśmy anonimowym blogiem.  Posiadamy swój adres internetowy, a w sieci nikt nie jest anonimy. Ponadto przypominamy uprzejmie , że każdy obywatel bez konieczności wylegitymowania się, ma prawo uzyskać dostęp do informacji publicznej od instytucji wydającej środki publiczne. Widać Pan Radny Twaróg ma inne zdanie w tej sprawie.

Może Pan Radny Twaróg zechce zapoznać się z minimum prawnym dotyczącym informacji publicznej, dla wygody przytaczamy bardzo prosty tekst zaczerpnięty ze strony: www.informacjapubliczna.org :

„Warto, żebyś miała/miał świadomość, że procedura dotycząca dostępu do informacji publicznej jest maksymalnie odformalizowana – przecież, gdyby informacja była dostępna w BIP (przypominamy, że udostępnienie w BIP jest podstawowym trybem) nikt nie sprawdzałby kim jesteś, po co potrzebna jest Ci informacja, nikt nie kazałby Ci czekać na otrzymanie informacji ani pisać wniosku. Fakt, że podmiot zobowiązany do udzielenia informacji nie umieścił jej w BIP – i w związku z tym nie możesz jej natychmiast pozyskać – nie uprawnia do stawiania jakichkolwiek przeszkód w dostępie do informacji. Dlatego: Nie musisz w swoim wniosku tłumaczyć kim jesteś i dlaczego potrzebujesz uzyskać daną informację „.Art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej: Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego”.

Czyżby Pan Radny Twaróg miał  zamiar stanowić swe własne prawo?

Taka sytuacja jest przykra jeszcze z jednego powodu, ponieważ bardzo znacząco może podważyć zaufanie obywateli do instytucji gminnych. Przecież nie trzeba nic ukrywać, nieprawdaż?