Na dom ludowy w Jaszczwi 3.100.152,58 zł, na pozostałe łącznie… 885.000 zł

Gratulujemy Jaszczwi ! Będzie świetnie. A reszta…no trudno, na razie musimy pogratulować wszyscy Jaszczwi.

Powracamy do zatwierdzonego w dniu 28 grudnia budżetu gminy na 2018 rok.

Tym razem zaciekawiła nas wypowiedź  skarbnika Gminy Heleny Biernackiej,         która prezentowała najważniejsze zaplanowane na bieżący rok inwestycje. Naszą uwagę  zwróciło to, co Pani Skarbnik przeczytała na temat inwestycji dotyczących domów ludowych.

Cytujemy: „Inwestycje realizowane w domach ludowych na ogólną kwotę 3.985.125,98 złotych…. i najważniejsze z nich :

1. Przebudowa i modernizacja zabytkowego domu ludowego w Jaszczwi na  3.100.152,58 zł. Też inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

2. Przebudowa domu ludowego w m. Jedlicze – Borek  – 310.000,00 zł

3. Przebudowa domu ludowego w miejscowości Męcinka – 300.000,00 zł

4. Zagospodarowanie terenu wokół domu ludowego w Żarnowcu oraz wykonanie klimatyzacji na sali domu ludowego – 220.000,00zł

5. Modernizacja domu ludowego w Moderówce – 15.000,00 zł

6. Wykonanie wentylacji domu ludowego Podniebyle -  5.000,00 zł

7. Budowa studni wraz z przyłączem przy domu ludowym w Chlebnej- 20.000,00 złotych „.

Wypowiedź pani Skarbnik dotycząca inwestycji w domach ludowych trwała zaledwie … 1 minutę !

W trakcie tej bardzo krótkiej wypowiedzi, dotyczącej  małego „wycinka” budżetu, dopatrzyliśmy się wielu niedomówień, które postanowiliśmy poniżej skomentować.

Pani Skarbnik, wymieniwszy kwotę 3.100.152,58 zł z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację domu ludowego w Jaszczwi wskazała, że inwestycja będzie współfinansowana ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Ale nie wspominała o tym, że oprócz tej kwoty w budżecie zaplanowano dodatkowo 15.000,00 zł na kolejną inwestycję w Jaszczwi tj. przebudowę budynku ( oficyny) obok domu ludowego w Jaszczwi. Będzie to kolejna inwestycja absorbująca znaczne środki budżetowe.

Warto wspomnieć, że z puli wszystkich środków przeznaczonych na inwestycje  w domach ludowych aż 78 % pieniędzy przeznaczonych jest na miejscowość Jaszczew.

Sprawdziliśmy też źródła finansowania planowanych inwestycji. I tak, okazuje się, że studnia wraz z przyłączem w Chlebnej oraz klimatyzacja w Żarnowcu sfinansowane będą z Funduszu Sołeckiego. Zatem dlaczego również z  Funduszu  Sołeckiego nie pokrywa się kosztów przebudowy wspomnianej oficyny w Jaszczwi ?  Tak, by pieniądze były rozdzielone  „po sprawiedliwości” !

Pani skarbnik nie poinformowała też, że 310.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę domu ludowego w m. Jedlicze- Borek to środki na wykonanie I etapu inwestycji. Jak do tej pory nikt z mieszkańców nie został poinformowany o kosztach z jakimi trzeba będzie się zmierzyć!

I na koniec informujemy Panią Skarbnik, że Męcinka nie jest miejscowością,  a dzielnicą miasta, które nazywa się Jedlicze.

Do budżetu powrócimy bo jest o czym pisać!

 

 

Pani Radna Marć walczy o całodobową toaletę i filmowanie tych co „za potrzebą”…

Wideorelacja z sesji budżetowej z  31 grudnia 2017 może  swobodnie konkurować z oskarowymi produkcjami (źródło: jedlicze.org).

W  punkcie „wolne wnioski i zapytania” zabrała głos najwaleczniejsza z radnych Pani Krystyna Marć. Oto jej wypowiedź: „…. Kto dopuścił sie do tego, że ściągnięta została tablica ogłoszeń w rynku przy ul. Łukasiewicza ? Ludzie mają pretensje i to bardzo duże. Bo to jest takie miejsce gdzie się ludzie nauczyli. Nawet i klapsydry (pisownia oryginalna), które czasem trza ( pisownia oryginalna) zawiesić nie ma gdzie ……. Ja bardzo proszę , ja bardzo proszę aby ta tablica z powrotem stanęła ….. może ładniejsza”.

(tłumaczymy z polskiego na polski:  klepsydra to według Radnej Marć klapsydra)

Naszym zdaniem zlikwidowanie tablicy, o wątpliwym walorze estetycznym, to dobra decyzja. Wszyscy pamiętamy, że tablica stała na małym skwerku, na którym rosną magnolie. Były tam również  betonowe wazony, które przeniesiono w inne miejsce. Tablica informacyjna zasłaniała także tablicę z napisem „Ekomuzeum. Beskidzkie wędrowanie „, która pełni rolę swoistego przewodnika po ciekawych miejscach Beskidu.  Miejsce tablicy ogłoszeniowej zajęły dwie ładne ławki, na których można   odpocząć. Zgodnie z tradycją tablice ogłoszeniowe stają się  dla Radnej Marć palącym problemem i to zawsze przed zbliżającymi się wyborami…

Pani Radna Marć poruszyła również temat całodobowej toalety. Cytujemy:   „Jest problem na ulicy Manierskiego. Nie wiem Pani Burmistrz czy jest jakaś możliwość..mmmm… całodobowej toalety, tutaj gdzieś w okolicach rynku. Czy ta która jest tam koło targowicy, obecnej targowicy , czy jest jakaś możliwość… przestawienia jej tak żeby mogli sobie mieszkańcy wejść w godzinach  popołudniowych czy wieczornych. Nie wiem czy za jakąś odpłatnością… z automatem. Nie wiem, to też jest temat do dyskusji do przemyślenia. Ponieważ skarżą się ludzie, tam w ogóle z  „Zawodzia”, że toaletę ludzie sobie zrobili koło przystanku , koło targowicy, koło p. Nowaka. Ja już nawet prosiłam, sygnalizowałam, żeby kamerę skręcił w tamtą stronę bo takie rzeczy jeżeli już wychodzą na światło dzienne nie możemy zostawiać z boku. Tam jest po prostu aż nieprzyjemnie przejść koło tego przystanku. To jest można powiedzieć rynek i jeżeli by były jakieś rozwiązanie to bardzo bym o to prosiła”.

Trudno z całą pewnością zrozumieć o co chodziło Radnej Marć. Jak wiadomo              ul. Manierskiego w Jedliczu zaczyna się od skrzyżowaniu drogi powiatowej Jedlicze – Chlebna – Tarnowiec i ciągnie się przez dawny tzw. żelazny most na Chlebiance sięgając aż do ulicy Obrońców Wolności.

Jedlicka targowica położona jest przy ulicy Sienkiewicza. Dlaczego zatem mieszkańcy ulicy Manierskiego, oddalonej od Rynku dobrze ponad kilometr, mieliby  cierpieć z powodu braku toalety całodobowej?

Na jedlickiej targowicy przy ul. Sienkiewicza od lat istnieje miejski szalet,  z którego każdy może korzystać do woli przez całą dobę. Utrzymywany zresztą z funduszy gminnych!  „Przybytek” zaopatrzony jest w zamek, który otwiera drzwi po wrzuceniu monety.  Widocznie  pani Radnej nigdy nie zdarzyło się odwiedzić tego miejsca!

Pani Radna mówi, żeby mówić, niekoniecznie zrozumiale i z sensem, i z tego słynie. Ale nie wiadomo, czy to wystarczy wyborcom.

Pomysł Pani Radnej z kamerą jest rewelacyjny i fenomenalny !!! Najlepszy z dotychczasowych. Pytanie brzmi:  kto miałby przeglądać nagrania…ze sprawcami w trakcie czynności fizjologicznych i co zrobić ze sprawcami? Może ich wielkoformatowe zdjęcia powiesić na tablicy ogłoszeniowej obok ratusza. Pani radna mówi o świetle dziennym, ale co w nocy?  Czy  „sprawcy” byliby oświetlani do zdjęć np. lampą błyskową o dużej mocy?  To zapewne zadowoliłoby Panią Radną.   No dobrze, nie rozwijajmy już dalej tego pomysłu.

Serio: problem zapewne znikłby, gdyby Gmina w ramach MOF, wspólnie z innymi gminami ubiegała się o środki m.in. na  zakup nowych przystanków. Estetyczna, i co najważniejsze przeszklona wiata… utrudniałaby „sprawcom”  „zadanie”.

Ale z projektu Gmina Jedlicze sama zrezygnowała, pozbawiając się nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej.

Pani Radna  zapytała też o parking przy szkole w Jedliczu. Cytujemy: „Myślę, że, bo tam w projekcie budżetu jest, są pieniądze na dokumentację na parking przy szkole w Jedliczu. Więc myślę, że cały remont pójdzie na wakacjach. TAK ?”.

Po dłuższej chwili milczenia, Pani Burmistrz Jolanta Urbanik z uśmiechem odpowiedziała Pani Radnej : ” .. podejmując uchwałę budżetową zabezpieczyła Pani Radna środki ? Na dokumentację projektową . Na ten moment Proszę Państwa jak wiecie wpisane są zadania. Jest wpisane bardzo wiele zadań”.  Radna Marć skonstatowała: „aha , to pójdzie sama dokumentacja”.

Burmistrz dalej kontynuowała:  „… Utrzymujemy jak zawsze tendencję taką, by przy wygospodarowaniu dodatkowych środków, czy w ramach uzyskanych środków zewnętrznych , czy jeżeli jak się  pojawią  jakieś oszczędności wprowadzamy nowe zadania bądź poszerzamy zakres istniejących . Zgodnie z tym co mogliśmy  przyjąć w budżecie w ramach planu budżetu na rok przyszły jest przygotowanie  d o k u m e n t a c j i  projektowej”.

Na co Radna Marć:Właśnie”                                                                                    Pani Burmistrz mówi dalej:Jak będzie dokumentacja projektowa końcowa, poznamy kosztorys końcowy. Wtedy będę mogła odpowiedzieć w jakim jesteśmy miejscu. Czy uda się zrobić …  

My odnosimy takie wrażenie, że  Pani Marć była przekonana , że parking  faktycznie powstanie.

Sprawdziliśmy, że już w ubiegłym roku zabezpieczono w budżecie środki na budowę parkingu. Toczyła się dyskusja, w której Pani Radna Anna Zaleszczuk, przekonywała o  celowości budowy parkingu, ale na działce pomiędzy cmentarzem a terenem szkoły. Stało się jednak inaczej. Już drugi rok oczekiwania na dokumentację, a realizacja jak mówi sama Burmistrz: Jak będzie dokumentacja projektowa końcowa, poznamy kosztorys końcowy. Wtedy będę mogła odpowiedzieć w jakim jesteśmy miejscu. Czy uda się zrobić”.          

Czyli oby dociągnąć do wyborów !

Ale mieszkańcy chcą mieć parking a nie dokumenty i projekty. Nawet Radna Marć się zadziwiła, że do budowy parkingu jeszcze ho, ho, ho.

Pełna wypowiedź radnej K.Marć podczas LI Sesji Rady Miejskiej w Jedliczu  w dniu 28 grudnia 2017 r. dostępna na stronie internetowej www.jedlicze.org  początek nagrania godz. 1.51.30)

Trza jasno stwierdzić, że bez  radnej Marć, nasze życie w gminie byłoby smutne jak klapsydra, a pomysły radnej  jeśliby dosłownie wcielać je w życie mogłyby uczynić z naszej gminy miejsce opiewane w kabaretach  i dowcipach. Dobry sposób na promocję. Trza się więcej śmiać, bo śmiech to zdrowie!

Do budżetu jeszcze powrócimy

 

No i widzi Pan Redaktorze, jednak nikt nie zawłaszczył Orszaku !

W grudniu, przed Świętami, w jadowitym tekście jedlicki portal  dwudziestoczterogodzinny „ujawniał” Kto chce zawłaszczyć Orszak Trzech Króli”? Tekst był  „na granicy” obmawiania niektórych osób znanych i szanowanych w gminie. W tekście posłużono się  absurdalnymi i mocnymi  sformułowaniami: „ukartowany plan”, „cyrk organizacyjny”, „próba mącenia w głowie”…

A tu raptem na stronie portalu jedlicze24.pl  znaleźliśmy  fotorelację z Orszaku Trzech Króli. Więc jak?  Wyobrażamy sobie, jak czerwony ze wstydu  fotoreporter „strzelał” drżącymi  rękoma ujęcia, byle uchwycić kogo trzeba, a sumienie gryzło w tym czasie przypominając paskudny tekst z 12 grudnia? I co? Warto było Panie Redaktorze ?

Wiemy, że Pan nie przejmie się naszą prośbą. Ale po raz kolejny bardzo prosimy, żeby się  Pan zastanowił nad tym, co Pan  pisze i czemu lub komu ma się to przysłużyć.

Pomijam poziom „udawanego” dziennikarstwa: (…) „Na czele orszaku szła Gwiazda Betlejemska. Nie mogło zabraknąć trzech króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara, którzy symbolizują trzy kontynenty – Europę, Azję i Afrykę.”

Gwiazdę Betlejemską niesiono na czele orszaku, a Trzej Królowie (wg Biblii magowie z Persji) są zawsze głównymi postaciami Orszaku. To tak jakby Pan napisał: że w trakcie Turnieju  Piłki Halowej w Jedliczu na boisku nie mogło zabraknąć piłki, albo że w trakcie uroczystej sesji Rady Miejskiej na sali nie mogło zabraknąć radnych. Humor rodem z wypracowań słabych uczniów.

Tak czy owak. Orszak udał się wspaniale, po raz pierwszy nie był  okazją do autoreklamy i lansu  włodarzy gminy, tylko pokazał prawdziwą wspólnotę mieszkańców biorących udział we wspólnym święcie, manifestujących przywiązanie do wiary i tradycji. Wprowadził nas godnie w Nowy Rok.

Brawo Pan Jerzy Duda! Brawo Kuźnia! Brawo Pani Lidka Lipka ! Brawo Pan Wojciech Tomkiewicz ! Brawo jednostki OSP! Brawo wszyscy Mieszkańcy.

P.S Panie Redaktorze dwudziestoczterogodzinny  bardzo mnie intryguje, każe Panu ktoś te tekścidła  pisać, czy to Pan sam z siebie taka słabizna ? Bo wie Pan my tu w Jedliczu naprawdę nie jesteśmy ograniczeni i wiele osób zadaje sobie pytanie po co  Pan pisze takie żałosne teksty?

Bóg jest dla wszystkich! I dla właścicieli portalu jedlicze24.pl i dla Włodarzy gminy też!

Bez obawy! Nasz blog będzie działał, zmienimy tylko adres

W szpilkach na  parkiecie czyli o budżecie na 2018 r.

Zrymowało mi się samo. Nie ukrywam, że chociaż nie jestem sportowcem halowym,    to widok pań przechadzających się swobodnie w obuwiu typu  „szpilka” czarna  na  parkiecie w hali sportowej budzi w każdym sportowcu święte oburzenie i grozę.

Ale kto Bardzo Ważnym Osobom Nie Mającym Zahamowań zwróci uwagę ! Odpowiadamy: oczywiście Nikt ! To zachowanie z cyklu: kto mi zabroni jak ja tu rządzę, ja to sobie mogę w szpilkach i nikomu nic do tego- bo tak i koniec.                         Młodzi sportowcy, którzy muszą zakładać na hali obuwie sportowe otrzymali medale     a wraz z nimi ważną lekcję: są tacy którym wolno chodzić po parkiecie w szpilkach!

Nie chodzi o czepianie się, chodzi o pokazanie, że ktoś nie czuje żadnych ograniczeń    i zahamowań – jest poza skalą.  Skala jest dla innych, dla zwyczajnych ludzi. W tym płatników podatku do gminnej kasy.

Władza jest zapewne  fanem futbolu halowego i nie odpuściła serii zdjęć w różnych ujęciach a zwłaszcza z wielokrotnym Reprezentantem Polski.

Sesja RM, na której zatwierdzano budżet gminy sięgający kilku dziesiątek milionów nie był widocznie tak istotny. Z zapisu video ( świetna robota kamerzysty portalu jedlicze.org !) okazało się, że fotel Pani Burmistrz ponad godzinę stał…pusty.

I kto odważy się na jakikolwiek komentarz, no kto będzie się chciał narazić …na szpilki.

Do budżetu jeszcze powrócimy!

P.S Właściwie jak się dobrze przyjrzeć to po 13 latach intensywnego użytkowania  parkiet wymaga renowacji. Fajnie korzysta się z „gotowego”, co przygotowali poprzednicy, ale może należałoby też trochę o to zadbać.

Tylko prosimy potem włożyć  obuwie sportowe płaskie !